Logo NewGroup

DOOH - XU HƯỚNG MỚI TRONG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

Quảng cáo ứng dụng công nghệ có thể khiến khách hàng rời mắt khỏi điện thoại của mình để xem quảng cáo hay không???

Chi tiết
DOOH - XU HƯỚNG MỚI TRONG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

DOOH - XU HƯỚNG MỚI TRONG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

Quảng cáo ứng dụng công nghệ có thể khiến khách hàng rời mắt khỏi điện thoại của mình để xem quảng cáo hay không???

Chi tiết