Logo NewGroup

GIỚI THIỆU N-FILES PRO

Trang chủ Số hóa - lưu trữ GIỚI THIỆU N-FILES PRO

Mô tả dự án

N-Files Pro hỗ trợ công tác số hóa tài liệu, giúp quá trình số hóa trở nên nhanh chóng, dễ dàng, hiệu quả công việc tăng cao.

Thông tin dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh dự án: